PARROQUIA DE SANT JOSEP DE ALASSANÇ

DIJOUS SANT 14.4.2022
LA SANTA CENA
OFRENES: pa, vi, els sants olis i el ciri pasqual per a la vigilia pasqualDesprés de la celebració queda l'altar "despullat".
Demà hi haurà comunió però no missa.
Webmaster: P.Ignasi Peguera SP