25 d'agost 2022: Festa de sant Josep de Calassanç

al Casal Calassanç amb assistència de molts fidels
i d' una vintena de Pares Escolapis. Eucaristia presidida pel
P.Provincial Eduard Pini i pel Rector de la parròquia J.M.Rierola.

En el marc d'aquesta celebració, renovació de la pro-
fessió de vots de l´escolapi en formació Albert Moliner.
PARAULES ENVIADES PEL CARDENAL ABANS DE LA MISSA

Webmaster: P.Ignasi Peguera Sch P