PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSAN« - BARCELONA 08026

REPARTIMENT D'ALIMENTS CADA DIJOUS
BENEFICIARIS APROXIMADAMENT 200 FAMILIES / 400 PERSONES