PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSANÇAvui, 19.10.22, ens ha parlat la Lluïsa Bachs sobre la història del cristianisme
a Barcelona des dels inicis romans fins als sarraïns. Ha estat molt interessant.
Continuarà.
Després hi ha hagut revisió de la programació d'activitats.