PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSAN« - BARCELONA 08026
Carrer Sant Quintí 19


27 d' octubre 2022: REPARTIMENT D'ALIMENTS COM CADA DIJOUS

BENEFICIARIS APROXIMADAMENT 200 FAMILIES / 400 PERSONES