FITES HISTÒRIQUES DELS EDIFICIS

DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 

 

La parròquia es crea nominalment el 6 d’octubre de 1945. Neix a partir de la Parròquia de Sant Martí del Clot.

1951: primer rector escolapi: P. Calassanç Balañà, no pren possessió.

El 9 d’octubre de 1953 el P. Pompili M. Codinach es fa càrrec de la Parròquia. No hi ha cap estructura, tant sols uns fidels i un territori.

El matrimoni Bigorra cedeix el seu garatge per les celebracions al C/ Joan de Peguera, davant les escolàpies.

L’escolàpia M. Gonzaga Galdeano permet que en la capella interior de l’escola es facin les celebracions parroquials.

El 23 d’octubre de 1954 adquisició del terreny i construcció de l’antic casal a la cantonada Còrsega/Sant Quintí.

El 20 de novembre de 1954: primera pedra de la nova església del col·legi de les Mares Escolàpies.

El 7 d’octubre de 1956: Nova església de sant Joan Baptista.

El 1 de gener de 1959 es facilita que la Parròquia utilitzi la nova església de les escolàpies, com  a lloc de culte .

El 19-20 de febrer de 1963, visita pastoral del bisbe auxiliar Narcís Jubany, “anima els feligresos a la bona col·laboració per la construcció del nou temple parroquial”

El 1964 Josep Obiols pinta l’absis de l’església i es reforma el presbiteri, nou altar.

El  1967 cessió “us de fruit” de l’església de les escolàpies a la comunitat d’escolapis com església parroquial, quan hi havia el projecte de construir l’església parroquial a Sant Quintí. Les escolàpies diuen per què una nova església a 5 minuts de la nostra? Eren moments conciliars.

El novembre de 1975 enderroc de l’antic Casal i inici del nou a Sant Quintí 17-19, amb el nom de “Casal Calassanç”. D’entrada els canonges demanen que s’hi faci l’església parroquial. Es recorda els compromisos escolàpies/escolapis.

El gener de 1979 comencen les activitats al nou Casal, amb la capella dels dies feiners al primer pis.

El curs 2020/21 les escolàpies demanen recuperar l’església per falta d’espais per l’escola. S’anuncia a la feligresia el cap de setmana 1/2 de maig. Es deixarà l’església el cap de setmana 26/27 de juny. Això queda en suspens esperant l’autorització de les celebracions a la Capella del Casal

Les celebracions parroquials passaran al Casal, a la Capella segons l’aforament, i a la sala “Calassanç” (teatre) amb les reformes que convinguin realitzar per millorar l’assistència i la bona participació.

Josep M. Rierola  Sch P