PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSANÇ
CAMP DE L'ARPA - EL CLOT / BARCELONA 08026

PENSAMENTS SOBRE L'EVANGELI pel P.Ignasi Peguera , escolapi

  Altres temps, altres costums

     Tot llegint la carta de Pau als cristians d’Efes ens queda clara una cosa. Ell reflexiona a partir de la fe sobre la relació que han de tenir els esposos, els fills envers els pares i els pares envers els fills i també els amos respecte als esclaus.

 Què en traiem de tot això? Fóra equivocat de prendre com a norma el que ell diu. Més aviat hem de veure que hem de fer el mateix que ell feia, reflexionar les nostres relacions i actituds a partir de la fe. Ell diu:“ Penseu que cadascú, tant si és esclau com si és lliure, rebrà del Senyor la recompensa pel bé que haurà fet.“ Fer el bé és la norma.

  Hom podria preguntar, com és que Pau i amb ell el cristianisme no es declara contra l’esclavitud? Com és que no diu que els cristians no poden tenir esclaus, sinó que han de veure els criats i servidors de la mateixa manera que a si mateixos i pagar el sou just i reconèixer llurs drets?

  La resposta és que encara no estava la societat al nivell de comprensió que tenim avui dia. Els drets dels treballadors i de la dona no han estat reconeguts fins segles més tard. Això ens fa veure que no hem de prendre les paraules de les quals diem „Paraula de Déu“ al peu de la lletra com si no hi hagués hagut una actuació de l’Esperit Sant que al llarg del temps ha dut l’Església i la Humanitat a entendre el misteri de l’home d‘ una altra manera. Semblantment passa avui dia amb la reflexió sobre gènere i sexe i sobre la relació entre els humans. Per arribar a la veritat cal passar sovint per coses a mitges i anar reflexionant, però cal fer-ho sempre a partir del respecte i de l´amor i no a partir de l‘ egoisme i de l‘abús dels altres. Demanem l’ajut de l’Esperit en tots temps i que ens tingui oberts a l´escolta, sense tancar-nos en fonamentalismes.


P. IGNASI PEGUERA sch p   (26.10.22)    
Autor i Webmaster