REGNE DE DEU

   Si llegim els evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) arribem a la conclusió, que Jesús va venir al nostre món a instaurar el Regne de Déu. No se'ns dóna cap definició de què és el Regne de Déu. Se'ns en parla exclusivament en paràboles.

   Ja ha arribat aquest Regne, ja és entre nosaltres, una mostra n’és el fet que Jesús expulsi els mals esperits. Comença petit com un gra de mostassa, és com un llevat que fermenta la massa. Per entrar-hi cal fer-se petit com un infant. Els rics, els poderosos, els qui es fan importants ho tindran molt dificil. En aquest món el blat i la cogulla --sembrada per l'enemic-- creixen plegats, però al final només els bons formaran part del Regne. La tria serà com la que fa el pescador que separa els peixos bons dels que no serveixen per menjar.

Jesús ha vingut a dur el Regne de Déu. L'Església però ha canviat l'accent. No parla del Regne de Déu sinó de Jesús que ens parla del Regne de Déu.

   L'evangeli de Joan no fa servir mai el terme "Regne de Déu" sinó que ens dóna directament allò que el Regne de Déu significa. Jesús mateix és ja la presència del Regne, és la Paraula que s‘ha fet home, Déu amb nosaltres. Ell és la llum del món, el camí, la veritat i la vida. Ell és el cep i nosaltres som les sarments. Ell és com el bon pastor que dóna la vida per les ovelles.

   Qui vulgui tenir part amb ell ha de seguir el seu exemple: " Renteu-vos els peus els uns als altres com jo ho he fet. Estimeu-vos com jo us he estimat, com el Pare m'ha estimat a mi, així us he estimat jo . En això coneixeran tots que sou dels meus. Qui guarda les meves paraules serà estimat del meu Pare, a ell vindrem i en ell farem estada.

    Jesús ens diu amics i dona la vida per nosaltres, per tal que tinguem vida i vida abundant. Ell és el camí que ens condueix a la casa del Pare. Allà ens prepararà una estança per tal que estiguem per sempre amb ell on ell és.

   Jesús envià els deixebles arreu a anunciar la vinguda del Regne. Com ho podem fer? Fem present Jesús amb els nostres actes, amb l’actitud de servei, essent pa que es parteix i es dona com ell va fer, vivint d‘ acord a les benaurances, per tal que tothom, veient les nostres bones obres, glorifiqui el nostre Pare del cel.


P. IGNASI PEGUERA sch p   (25.10.22)    
Autor i Webmaster