PARROQUIA SANT JOSEP DE CALASSANÇ
CAMP DE L'ARPA - EL CLOT / BARCELONA 08026

PENSAMENTS SOBRE L'EVANGELI pel P.Ignasi Peguera , escolapiTOTS SANTS (1.11.22)

Molts no ho saben. Hi ha un llibre anomenat Martirologi on hi ha registrats tots els sants que celebra l'Església Catòlica. Es diu així perquè al començament --parlem dels segles III i IV) només hi estaven registrats els màrtirs, els qui havien mort per Crist, per la fidelitat a la fe. Aviat però hom es va adonar que no eren només sants els qui havien mort per Crist sinó també els qui havien donat testimoni de llur fe vivint per Crist i pels germans. Aquests no se'ls anomenava màrtirs sinó Confessors ( no tenen res que veure amb la confessió dels pecats sinó amb la confessió de la fe).

El Martirologi o dit actualment també Santoral es va engrossint perquè sempre hi ha noves canonitzacions , és a dir posar noms de nous sants al Cànon o llista dels sants. Els sants més coneguts es troben en els calendaris perquè cada dia es recorda la data de l’entrada al cel (traspàs) d’algun sant, però molts dels sants són poc o gens coneguts , això va donar lloc a crear la festa de Tots Sants, tots els sants.

A més hi ha la confessió en el credo "Creiem en la comunió dels sants". Creiem que hi ha una comunió, comunitat, entre els qui són al cel i tots nosaltres. Ells preguen per nosaltres i nosaltres aprenem de llurs exemples i demanem llur intervenció o intercessió davant Déu. Ells són com la lluna i els planetes sense llum pròpia però que reflecteixen la llum del Sol, només són humans però ens parlen de Déu. Per Tots Sants lloem Déu per tota la gent bona, coneguts o no, que han existit i participen de la vida nova en el Regne del Cel.
P. IGNASI PEGUERA sch p   (31.10.22)    
Webmaster: P.Ignasi Peguera SCH P